G2:177a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Dyesta i Runstens sochn och häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Engh.
Eek och hassel skogh.
Ahlfwaret möther på alla sijdhor om dhenne by.
Eek och hassel skogh.
Engh.
Flijsa.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.