G4:13


(Rubrik:) Låffta sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

            Deße holmar lyda Norr Malmö till,
            nämbligen 
A.        Toröö, går särdeles skatt aff, och thär omkring
            är gott gäddefiske, godh talle och granskog på,
            såsom och godh betesmark.
B.        Barnholmar 3 stycker
C.        Store Rågskär.
D.        Lille Rågskär.                  }   På deße holmar är tall och
E.         Store Talleskär.                   granskogh, såsom och här hoos
F.         Lille Talleskär.                     gott fiskewatn.

(Karttext:)

Långtogz fiälen.
Scala ulnarum.