G4:14-15


(Rubrik:) Tiust häradh.        Låffta sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Norre Malmö cronohemman  1
            haffwer ingen åker.
B.        Hårdhwaldz engh om höö            30 laß
C.        En eng hage, drager höö              3 1/2 laß

                        Betesholmar.
D.        Vlffzön
E.         Rootön.
F.         Lille Flat holmen.
G.        Store Flaatholmen.
H.        Eneskär.
I.          Bockholmen.
K.        Lökholmen.

            På föreskrivna holmar är temmelig godh betes
            och vthmark, såsom och skog och fiske.
            Hema wedh byn är godh vthmark sampt och
            timmer och näffwerskogh.
 
            Detta hemanet haffwer och en enges-
            tegh i Söder Malmö, som fins wijdare
            igen medh sin qvantitet och qvalitet
            på Söder Malmö afrijtningh, folio 10,
            och får på samme tegh    2 laß

            Till detta hemanet lyda och någre holmar
            som finnes igen på nästföreskrivne folio.

(Karttext:)

Rotsundet.
Långtogzfiälen.
Hagewijkan
Båthus wijkan.
Båthuset.
Marwijkan.
Tornö wijkan.
På denne plan är godh lägenheet till att upprödia engh och sättia tårpare på.
Och här vthföre räcker Norrmalmö vthmark 1/4 mijl vth inn till Söder Malmö vthmark möter.
Scala ulnarum.