G4:17


(Rubrik:) Låffta sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

            Deße holmar komma
            Wäster Malmöö till, hwilket
            fins igen på näste folio.
A.        Store Rans holmen, gott mulbete på
B.        Swedholmen.
C.        Bergholmen
D.        Skrubbholmen.
            På förskrefne holmar är tall och
            granskog, såsom och gott geddefiske
            i sunden.

(Karttext:)

Scala ulnarum