G4:18-19


(Rubrik:) Tiust häradh.        Låffta sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Wäster Malmö, cronohemman 1
B.        Vthsädhe                                  1 1/4 tunna  
C.        Hårdwaldz engh om höö           32 laß
            Deße holmar lyda och vnder samme
            heman, nämbligen
D.        Twäskiärtholmen.
E.         Lille Ransholmen.
F.         Gullbergzholmen.
G.        Eenholmen. På föreskrivne holmar är gott
            bete sampt och gott fiske, både ot-
            ter och siälefiske.

            På denne bys vthmark är skön timer
            och näffwerskogh.


(Karttext:)

Vthmark full medh gran och talleskogh.
Långsundett.
Mojordh
Båthus
Scala ulnarum.