G4:2-3


(Rubrik:) Tiust häradh.        Låffta sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Stuffwerum cronohemman 1
B.        Vthsäde i begge gärder             2 3/4 tunna  
C.        Hårdwaldz höö i Siö engen       12 laß
D.        Gårdz engen hårdwaldz höö      100 laß
E.         J Stubbhagen hårdwaldz höö    3 laß 
F.         J Swedh hagen hårdqaldz höö  3 laß 
G.        Ett tårp heller nybygge, hafwer huar-
            ken åker heller engh.
H.        Båthuset.
I.          En lijten betesholme.

            Till denne by är gott fiskewatn sampt
            godh skog medh timmerskog och annat
            sampt temmelig godh näfwerskogh.

(Karttext:)

Gudnis fiälen.
Godh betesmark medh börkeskog
Godh betesmark medh talleskogh.
Här taga Stegholms engier wedh.
Här tager Sandeboo ägor wedh.
Godh betesmark
Gårdz wijkan.
Sandbo wijkan.
Aspingz vdd.
Scala ulnarum.

(Andra, senare blyertsanteckningar:)

Reglm afritas till den 9/2 55