G4:21


(Rubrik:) Låffta sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

            Deße hålmar lyda till Rågöö, hwilket
            finnes igen på näst effterföliande folio och
            är på samme holmar gott bete sampt och tem-
            melig godh timerskogh, såsom och gott fiske.    
A.        Biörkholmen.
B.        Fuhr holmen.
C.        Slippe hollmen.
D.        Hårsöö.
E.         Deße 3 holmar haffwa intet nampn.

(Karttext:)

Slippesundh
Scala ulnarum.