G4:22-23


(Rubrik:) Tiust häradh        Låffta sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Rågöö cronohemman 1
B.        Vthsäde                                    3/4 tunna  
C.        Hårdwaldz höö                         24 laß
            På denne öen är något timmerskogh och mulebete, män på sina holmar
            haffwa the änn tå bätter, bådhe timmerskog, näffwerskog och
           
swediemark, såsom och gott fiske.

            Till detta föreskrivna hemanet lyda the holmar som finas afrijtadhe
            på näst före och effterskrefne folijs.

D.        Öhrholmen.
E.         Bergzklintholmen.

(Karttext:)

Gårdzwijkan
Flattwijkan, gott gäddefiske
Scala ulnarum.