G4:24


(Rubrik:) Tiust häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

            Deße holmar lyda till Rågöö, hwilket
            finnes igen på nästföreskrivna folio, och äro
            godhe betes holmar, såsom och på samme
            holmar är godh timmer och näfuerskog
            så wäl som swediemark, sampt om-
            kring samme holmar är gott fiske.   
A.        Skärbiuggholmen.
B.        Kalffön.
C.        Högholmar.
D.        Store Lååsholmen.
E.         Lille Låås holmen.
F.         Bergzklinten.

(Karttext:)

Hästwijkan
Store fiälen.
Scala ulnarum.