G4:26-27


(Rubrik:) Tiust häradh        Låffta sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Smågöö cronohemman 1
B.        Vthsädhe                                  1 1/2 tunna  
C.        Stoor engen, hård waldz höö     36 laß
D.        Gårdz engen, hård waldz höö    14 laß
E.         J gärden och vth marken är skön birke,
            gran och tall och något eeke skog iblandh.

            Effterskrivna hollmar lyda och här till,
            nämbligen

E.        Karholmen.
F.        Badstugu holmen.
G.        Singelsön.

            Kring om deße holmar är gott fiske-
            watn.

            Vnder föreskrivna Smågö lyda och dhe holmar
            som på näst föreskrivna folio finnas annotera-
            de, såsom och the näste effterskrivne latere
            finnas delinierade.
H.        Torp heller backestugu. 

(Karttext:)

Båckemars vdd.
Öhrtåmptz wijken
Marwijkan.
Aspvdden
Leerjord
Lång wijkan.
Scala ulnarum.