G4:29


(Rubrik:) Låffta sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Hultöö. Går särdeles ränta af och engien och
            fisket brukas till Smögöö1 och Biörköö, och
            fåå hwar thär 1 laß hårdwaldz höö och 1 laß
            starrwaldz höö, littera B. 

            Kring om denne öö är gott gäddefiske sampt på
            vthmarken gran och talleskogh.

            Brukas aff Smågeö och Biörköö.
 
(Karttext:)

På dhenne sijdan tager Smogöö fiske watn widh.
Jnwijkan.
Scala ullnarum.

1 D.v.s. Smågö