G4:30-31


(Rubrik:) Tiust häradh        Låffta sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Biörkö, cronohemman 1
B.        Vthsädhe                                      1 1/2 tunneland 
C.        Åkerstycken, hårdwaldz höö         2 laß
D.        Norrengien, hårdwaldz höö           24 laß
E.        Söderengen, hårdwaldz höö          19 laß
F.        Skogzhagen, hårdwaldz höö           3 laß
G.        Kalfhagz engier, hårdwaldz höö     2 laß
H.        Biörkholmen, betes mark och skogh på.
I.          Eekholmen, betes holme full medh ekeskogh.
K.        Pempillensholmen.

            Till detta hemanet är gott mulebete sampt
            timmer och näffwerskog blandat medh
            ekeskogh såsom och gott fiske watn.

            Deße holmar som finnes på näst effterfö- 
            liande folio lyda och till detta hemanet. 

(Karttext:)

Stor fiälen.
Skruttewijkan.
Båthus
Marwijkan.
Scala ulnarum.