G4:32


(Rubrik:) Tiust häradh
                                                                        

            Notarum Explicatio

            Biörköö skärgårdh och holmar.
A.        Bergklinter holmar 3.
B.        Katt holmen.
C.        Lille Lingholmen.
D.        Store Lingholmen.
E.         Bärg holmen.
F.         Store Kråkholmen.
G.        Lille Kråkholmen.
H.        Store Tall holmen.
I.          Lille Tallholmen.

            Kring om deße holmar är temmeligit
            gott fiske watn, såsom och tall- och gran-
            skogh. 

(Karttext:)

Scala ullnarum.