G4:33


(Rubrik:) Låffta sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Liuströ, lyder till Windekalff,
           drager höö                    1 1/2 laß
            På samme öö är gott mulebete
            sampt börke och någon talleskog. 

(Karttext:)

Scala ulnarum.