G4:34-35


(Rubrik:) Tiust häradh        Låffta sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Windekalff, cronohemman 1
B.        Vthsäde                                        2 14/16 tunna 
C.        Gårdzgärdz engien, hård waldz
            höö                                              14 laß
D.        Lyckgärdz engien, hård waldz eng,
            höö                                              1 1/2 laß
E.        Långwret engien, höö                    3 laß
F.        Eng gierdet, hårdwaldh höö           4 laß
G.        Kornboholmen hårdwaldh höö      5 laß

                      Betesholmar
H.        Swans holmen.
I.          Lille Swans holmen.
K.        Råget klabben.
L.         Lille och Store Gråskär.
M.        Lilla och Store Wijdoholmar.
N.        Skärdaholmar    3
            Wedh föreskrivna holmar är gott fiske-
            watn såsom och på denne byes
            ägor är godh swediemark, timer
            och börkeskogh.

            Till detta hemanet lyder och 1 holme,
            kallas Liuströ och finnes igen medh qvantitet och qvalitet på
            nästföreskrivne latere.

(Karttext:)

Hagewijkan.
Flijsvdden.
Båthus
Båthus wijkan.
Marwijkan.
Klapp vdden.
Scala ulnarum.