G4:37


(Rubrik:) Låffta sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Denne öö lyder Lilla Rätö
            till och kallas Linnöö och dra-
            ger höö                            5 laß
            Kring samma öö är gott fiske-
            watn sampt börke och gran-
            skogh.

(Karttext:)

Scala ulnarum.