G4:39-40


(Rubrik:) Tiust häradh        Låffta sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Lilla Rätö, cronohemman 1
B.        Vthsäde medh ödhe åker och als   1 3/4 tunna 
C.        Engh till hårdwaldz höö                 16 laß

            Till föreskrivna heman är godh swediemark
            sampt timer och näfwerskogh.

                        Skärholmar   
D.        Store Dagz holmen.
E.        Lille Dagz holmen.
F.        Tall holmen lille.
G.        Store Tallholmen.
H.        Lööffskäär engesholme om höö     1/2 laß 
I.          Fåfängz skäär, höö                       1/4 laß

            På denne gårdz ägor är och iblandh
            eekeskogh sampt och gott fiskewatn.

            Deße holmar som finnes describera-
            de näste latere lyda och här till,
            såsom och then som på nästföreskrefne.

(Karttext:)

Leriord
Hästkrooken.
Båthus
Båthus wijkan.
Stor fiälen.
Scala ulnarum.