G4:4


(Rubrik:) Tiust häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Wijö cronohemman 1/2
            hafwer ingen åker.
B.        Engh till hårdwaldz höö             12 laß 
C.        Klintholmen
D.        Bärgzholmen
            Till detta hemanet är skog och vth-
            mark till nödhtårfften såsom och
            gott fiske.

(Karttext:)

På denne sijdan tager Windekalfz fiskewatn näst wedh.
Scala ulnarum.