G4:41


(Rubrik:) Tiust häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

            Deße holmar lyda till
            Rätöö, nämbligen

A.        Steenwaßholmen.
B.        Goluffzö hårdualdz höö   3 1/2 laß
C.        Bärgz holmen, lyder till Windekalf,
            är gott nootefiske wedh.

            På samme holmar är godh tall
            och börkeskog medh swediemark
            iblandh.  

(Karttext:)

Scala ulnarum.