G4:43-44


(Rubrik:) Tiust häradh        Törneswalla sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Gagersrum sämiehemman 1
            Jbidem cronohemman 1/4, vthjord 2

     1.    Södergården vthsäde            2 3/16 tunnor
B.         haffver i Norr engien i byamåhl
            45 alnar och fåår hårdwaldz höö
            thär sammestädes                 14 laß
C.        J Söder engen hafver han och i by-
            måhl 45 alnar, får höö thär   10 laß
D.        J Skogz engen hafwer han och i by-
            måhl lijka myckit och får       11 laß
E.         Denne såge qwarn lydher samme he-
            man till.
F.         Denne miölqwarn sammaledes.

     2.    Ibidem cronohemman vthsädhe  1 2/16 tunnor
            hafuer i byamåhl i Norr engien
            20 alnar, får höö                         4 laß
            J Söder engen och lijka myckit och
            får höö                                        4 1/2 laß
            Detta hemanet hafver och denne miöl
            qwarn.

            Crone vthiorden hafver i byamåhl
            i Norr engen 15 alnar och lyder til
            Nilses heman i Kålåkra och får
            till höö                                         4 laß

            J Söder engen hafver och samma vthiord
            i byamåhl 15 alnar, får thär höö   3 1/2 laß

            Frälse vthiorden haffwer 6 engete-
            gar särskilt, lyder till Frälsegården                             
            i Swagerfall och drager höö   2 1/2 laß, folio 45
            ähr belägen vtij engen B
            om 2 1/2 aln huar thera tegen.

G.        Denne engehage till cronohemmanet nummer 2
            får till höö                                    3 laß
            Änn 1 åker lycka med 2 täppor wedh
            gården, lyder och till cronohemman num. 2
            och är vthsäde                             13/16 tunna
            Änn 3 wreter till num. 1 om vtsäde 1 3/16 tunnor
            får höö i samme wreter                5 laß

            Till föreskrivna heman är godh timmer och
            näffwerskog sampt och gott fiskewatn
            så wäl som gott mulebete.

G.        Denne miölqwaren lydher till cronohemman
            num. 2.
            Gåå höst och våår sågquaren
            men mjolquarnerna1 mäst om åhr
            och dagh.

(Karttext:)

Skipzleden åth Gamblebyn.
Nääsvdden.
Tårnöwijkan.
Norrengen.
Leerjord.
Lerjord
Gagaren.
Scala ullnarum.

1 D.v.s. mjölkvarnarna