G4:45


(Rubrik:) Tiust häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Swagerfall cronohemman 1
            frälseheman 1/2, komer
            wälborne herr Matthias Soop till.
B.        Vthsäde det ena åhret als          8 13/16 tunnor  
C.        Andra åhret vthsädhe als          4 1/8 tunna

     1.    Cronehemanet hafver i byamål 40 alnar
            Vthsädhe det ena åhret             5 2/16 tunna
            Det andre åhret                        2 3/8 tunna
D.        Vthsädhe i åkerlyckorna           1 3/4 tunna
E.         Hård waldz engh till höö           44 laß
F.         Deße enghagar lyda till samma he-
            manet och draga hård waldz höö 20 1/2 laß
G.        Humblegård till mehrbemälte heman
            om                                           365 stänger

     2.    Ibidem frälsehemman
           
haffwer i byamåhl                     30 alnar
            Vthsädhe det ena åhret             3 11/16 tunna
            Det andra åhret                        1 3/4 tunna
H.        Vthsädhe i lyckan                     1 1/16 tunna
E.         Hård waldz engh till höö           32 laß
I.          J enghagen får han höö             3 laß

            Till föreskrivna by är sköhn timmer-
            skogh och någon näffwerskogh
            såsom och gott mulebete.

            Detta nästföreskrivna frälseheman hafver
            och 1 frälse vthiordh i Gagersrum,
            6 ängetegar om höö                  2 1/2 laß
            som finns igen på nästföreskrivna folio 43.    

(Karttext:)

Lerjord
Leeriordh medh suartmylla iblandh.
Lerjord
Scala ulnarum.