G4:46


(Rubrik:) Törneswalla sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Denne engh kommer Gäd-
            deglo till och är en vthengh
            om hårdhwaldz höö    4 laß, fol. 47

(Karttext:)

Skipzleden åth Gamble Wästerwijk.
Scala ulnarum.