G4:47-48


(Rubrik:) Tiust häradh        Törneswalla sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Gäddeglo cronohemman  1/2
B.        Vthsäde det ena åhret           2 5/8 tunna
C.        Vthsäde det andra åhret        1 15/16 tunna   
D.        Hårdwaldz engh om höö       86 laß

            Till föreskrivna heman är skönt fiske så-
            som och skön timmer och näffwer
            skogh.
 
E.         Detta är 1 crone vthiordh och ligger af
            fiället i siu engetegar och drager höö
            6 laß.

            Detta hemanet hafver före hafft 1
            deel i Hulltekarlsöö, män mädan
            detta nu i några åhr hafver legat ödhe
            hafwer samme deel där ifrån kom-
            met. Hit hörer ängen under folio 46.1

(Karttext:)

Skipzleden åth Gamb<lebyn>2
Gagaren.
Scala ulnarum

1 Hit hörer ängen under folio 46. tillskrivet av senare hand
2 Endast Gamb synligt i skarven mellan sidorna ms