G4:51-52


(Rubrik:) Hallingebergh sochn.        Tiust häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Vddetorp crono hemman                   1/4
B.        Vthßädhe dhet ena åhret                 4 5/8 tunna
C.        Vthßädhe dhet andhra åhret            1 5/8
D.        Hårdhwalls [wall] höö i Nårr engen 14 laß
E.         Hårdhwallß höö i Södher engen      10 laß
F.         Hårdhwallß höö i Nårre hagen        2 laß
G.        Hårdhwallß höö i Södhre hagen      3 laß
H.        Hårdhwallß höö i gierdhet               2 laß
I.          Humblegårdh om                           100 stänger
            Och haffwer dhenne gårdh en crono vthiordh
            inne medh sigh i sina ägor
K.        En miööl quarn
            
            Vtfinnes till dhenne by godt mulebeeth
            sampt och temmerskog till nötorfften
            och tämmeligit godht fiske wathn

(Karttext:)

Här tager Jorestadh gierde weedh
Bierke skog
Skarp engh
Tämmelig godh hårdh wallß engh
Långerammen lacus
Godh hårdh wallß engh
Bierke och graanskogh
Här tager Trotorp ägor weedh.
Scala ulnarum.