G4:55-56


(Rubrik:) Hallinge bergh sochn.        Tiust häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Jorestadh crono hemman                   1/2
            haffwer i byemåål i wästra gierdett  44 alnar  
B.        Vthßädhe j wästra gierdett              3 1/2 tunna
C.        Vthßädhe i östra gierdett                 3 1/4 tunnor
D.        Vthßädhe i Rågh gierdhett               2 3/4 tunnor
E.         Hårdhwallß höö i wästra gierdett    30 laß
F.         Fåår till höö i Gierdhes hagen          2 1/2 laß
G.        Fåår till höö i Skogs ängehagen       1 1/2 laß
H.        Humblegårdh om                            60 stänger

            Betheß hagen

            Jbidem en crono vthiordh
            haffwer i byemåål i wästra gierdhet 12 alnar   
I.          Vthßädhe i wästra gierdhet             11/16 tunnor
K.        Hårdhwallß höö                              8 laß   
            
            Jbidem een frellße vth iordh, lydher till Rißpetorp
            och haffwer i byemåål                     10 alnar
            fåår till höö                                     6 1/2 laß
            Och haffwer dhenne vthiordh ingen åcker

            Befinneß på dhenne byeß ägor temmerskogh till        
            nötorfften och fiske wathn intit myckit dogeligit
 
(Karttext:)

Här tager Bondetorp gierde weedh.
Bethes haghe och ahr1 full medh bierke
Långrammen lacus
Godh hårdh walls engh
Swartmylla medh leer jordh jblann
Godh hårdh walls engh
Medelmåtig engh
Här tager Vddetorp gierde weedh.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. är