G4:59-60


(Rubrik:) Rijsby sochn.        Norre möres härad1
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Törnerum cronohemman                3
            Crono vthjordh                              1
            Vteng [ly], lydher till Väster-
            gården i Måßberga.

            Dheße föreskrivne 3 cronoheman
            sampt vthiorderne hafwer
            slotzfogden på Calmar Börge
            Päderson Haffl frijheet på
            vthi 12 åhr och intet bygt
            thär på mehre än till en gård
            Föreskrivne heman äro och alle lijka
            store.
B.        Vthsädhe till hela byn   14 tunnor
C.        Eng till hela byn           100 laß

     4.    Ibidem crone vthiordh 1, hafver           
            ingen åker vthan 3 ängetegar
            noterade littera D och draghe
            höö                             4 laß
  
          och lydher till Östergården i
            Måßbärga.
 
     4.    Änn vthäng i denne by, lyder
            till Wästergården i Måßberga
            och drager höö            8 laß

            Till denne by är god timmerskog
            sampt och gott fiske.
 
(Karttext:)

Måße
Norrwijkan
Sandiord
Saltsiön
Scala ullnarum.

(Annan anteckning, annan hand:)

Författad år 1646 af Ambjörn Larsson

1 D.v.s. Norre möres härad korrigerat från Stranda häradt ms