G4:6-7


(Rubrik:) Tiust häradh.        Låffta sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Grönsiö cronohemman 2
      1.   Norregården vthsädhe               1 3/16 tunna  
B.        Hårdwaldz höö till                      26 laß
      2.   Södergården vthsäde                 1 5/16 tunna  
C.        Hårdwaldz höö till Södergården 26 laß
D.        Denne holme kallas Eekholmen och både
            hemanen rådhe thär i och fåå till hopa
            höö                                           4 laß
E.        Wittholmen.
F.        Grißleskär.
G.        Stora Hwit togskär.
H.        Flaatholmen.
I.         Storkeskär.
K.        Klinten
L.        Boolwedhskär.
M.       Lindskär.
           Wedh föreskrivne holmar är gott fiske med
           strömmingh, thårsk och annat slagz fisk.

           Till denne by är och temmeligit gott mu-
           lebete.
           Här till ligga ännu någre holmar
           som finnas igen näste folio.

           Notandum: Deße twenne gårdar ähra lijka
           ägande både i åker och engh.

           Lägenheet engh att förbätra.

(Karttext:)

Grönsiö vdd.
Granskogh
Eeke och börkeskogh.
Sandjordh
Eke skogh
Sandjordh
Båthwswijkan.
Tårkebårgz vdd.
Gran, eke och biörk.
Glowijkan.
Sandwijkan.
Grönsiö vthmark, full medh tall, gran, eek och börkeskogh.
Scala ulnarum.