G4:63-64


(Rubrik:) Norre Möre häradh.        Döderby sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Olsry cronoheman    1/2
B.        Vthsäde                              3 2/16 tunnor
C.        Hårdwaldz höö till               4 laß
D.        Starr engh till höö                4 laß
E.         Beteshage full medh gran, tall och
            börkeskogh.

            Till denne by är temmelig godh
            timmerskog sampt och gott mulebete.
            Vnder tijden något lijthet fijskie
            vthij åhn.
 
(Karttext:)

Öhrjord
På denne sijdan taga Långemo ägor wedh.
Kärr alt vth med åån.
På denne sijdan taga Gillebo ägor wedh och Greffvestopet, Söder Möhre.
Scala ullnarum.