G4:67-68


(Rubrik:) Stranda häradh        Åhlhems sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

    A.    Åhrhult frelßehemman         7
                        cronehemman         3
            Vthsäde til heela byn           40 tunno
            Engh till heela byen              229 laß
  
1.         Östregården frelße, hafver i bymåhl 12 alnar
    B.    Vtsäde                                3 tunno
    C.    Äng till höö                         16 laß
    D.    Än een änghaga                   4 laß

2.         Nielß ibidem frelsehemman, hafver i bymåhl 12 alnar
            Vtsäde                                3 tunno
            Äng till höö                         16 laß
    E.     2 ängehagar om                  6 1/2 laß

3.         Joen Jönßon ibidem frelsehemman, hafver i bymål 16 alnar
            Utsäde                                5 1/2 tunna 
            Äng til höö                          20 laß
    F.     En ängehaga om                  7 laß

4.         Anders jbidem cronehemman, hafver i bymål 12 alnar
            Vtsäde                                5 1/2 tunna 
            Äng til höö                          20 laß
    G.    En ängehaga til [t]                3 laß

5.         Gamle Nielß Olßon ibidem frälsehemman, hafver i bymål 12 alnar
            Vtsäde                                3 tunnor   
            Äng til höö                          16 laß
    H.    2 ängehagar                         5 laß

6.         Vnge Nielß Olofßon frälsehemman ibidem, hafver <i bymål> 12 alnar
            Vtsäde                                3 tunnor   
            Äng til höö                          16 laß
    I.      2 ängehagar                        18 laß

7.         Heming ibidem cronohemman 12 alnar
            Vtsäde                                3 tunnor   
            Äng till höö                         16 laß
    K.    2 äng hagar                         10 laß


8.         Per Cnutßon ibidem cronohemman, hafver i bymål 12 alnar
            Vtsäde                                3 tunnor   
            Äng til höö                          16 laß
    L.     Een ängehaga                      6 1/2 laß

9.         Håkan Erichßon ibidem frälsehemman, 16 laß1
            Vtsäde                                5 1/2 tunna 
            Äng til höö                          20 laß
    M.   2 ängehagar om                   13 laß

10.       Joen Soneßon jbidem frelsehemman 16 alnar
            Vtsäde                                5 1/2 tunna 

11.       Een åckerlyckia                   2 tunnor
            Vtsäde                                5 1/2 tunna 
            Ang2 til höö                         20 laß
    M.   2 ängehagar om                   13 laß

    N.   Een änghage om                   7 laß
    O.   Een beetes hage som alle grannarna
           hafua tilhoopa.
    P.    Een sågquaren, kommer herr Johan Skyttes
           säteßgård Strömßrum til een half-
           part, een fierdepart kommer hans bön-
           der til som byggia på frijheet, den andra
           1/4 parten lyda til hans bönder i Blom-
           stermåla.
    Q.   Än een sågquarn som fem grannar
           ibidem hafua tilhoopa.
    R.   Än een sågkvarn och miölquarn som ly-
          da under Strömßrum sätegårdh.

          Tijmber, sågeståckar och swediefall
          sampt annor nöd torftig skog hafuer
          denne ofuanbemälte by uppå sin utmark.

(Karttext:)

Swart mylla
Jgenlagde åkerlyckor tienlige at taga up til åker
Swart mylla.
Tompthaga
Betes hagar.
Hård walß äng.
Måsewall och är slät äng.
Åhlhems åån.
Scala ullnarum.

1 Troligen fel för alnar
2 D.v.s. Äng