G4:73


(Rubrik:) Wimmerby sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Detta stycket af Pärstå<r>p engh
            kommer Brennhult till och dra-
            ger höö                      12 laß, folio 71  
            Ähr belägen 1/4 mijl norr ifrån Bränhult
 
(Karttext:)

Pärstårp engh proxime.
Träsk siön
Börstingen lacus.