G4:8


(Rubrik:) Tiust häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

            Deße föreskrivne hollmar lydhe
            till Grönsiö som fins igen
            på nästföreskrivna folio.
A.        Blickskärs holmar.
B.        Talleskär, 2 fiskarestugur
            på och bådhe hemanen i Grön-
            siö fåå thär tillhopa 1 laß
            höö.      
C.        Lilla Tallskär.
D.        Starskär
            Wedh förskrivne holmar är gott
            strömmingzfiske.

(Karttext:)

Scala ulnarum.