G4:82-83


                           Geometrica delineatio
                                    öffwer
Grönsiöö landetz lägenheet medh ängegärde, skogh och vthmark,
wijcker och hambner som här vnder vijdare är till att see, hwillken är belägen i Tiust häradh
och Loffta sochen.

(Karttext:)

Hwijtwdde
Store fiärden åth Loffta kyrkia ifrån Öster skiön
Eekholmen
Glodet
Långh wijkan.
Varwijken
Grönsöö hemman twå
På denne öö finnes eke, gran och talleskogh.
Röfware hambnen
Store Såndwijken
Grönsiöö sundh
Ekholmen
Aspeholmen
Lilla Sandwijken
Här tager Norlandet wedh
Här är rätte inloppet vthur Östersiön till slåtet Stegholm.