G4:9


(Rubrik:) Låffta sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Deße vnderskreffne holmar
            lyda Söder Malmö till, hwilket
            fins igen näste folio, nämbligen
B.        Rågeteholmen.
C.        Klinten.
D.        Stegholmen.
E.         Kalfhomen sampt 1 fogelsundh.
F.         Bolwedh skär 3 holmar, wedh
            samme holmar är gott skiälefiske.
G.        Änn Rogeteholmen.
H.        Bookholmen medh fogelsundh på.
            På föreskrivne holmar är godh tall och
            granskog såsom och är här till got
            fiskewatn och tarffweligit
            mulebethe.

(Karttext:)

Glofiälen.
Scala ulnarum.