G4:Register


                                        Register
öfwer Småland och Callmare lähn, Tiust, Norremöre, Stranda, Sweda,
Handbyrdz och Assbolandz härader, giordt den 5 decembris anno 1700.
                                                                        

Härader                 Sochnar                  Byar                                  Fol.       

Tiust häradh          Låfta sockn             Stuverum                                        2
                                                                         Wijö                                              4
                                                 (Gräntsä)1        Grönsiö                                          6
                                                                         Dito men mycket olijka med den förre
                                                                                                     och är mest giordt på frij hand
           82
                                                                         Grönsiö holmar                               8
                                                                         Söder Malmö med deß hollmar           9, 10
                                                                                                     jämte en ängs fjäll tillhörig Norr Malmö
                                                                         Norre Malmö med des holmar        13, 14
                                                                         Wäster Malmö med des holmar     17, 18
                                                                         Rågö med des holmar                     21, 22, 24
                                                                         Smågö med des holmar                   25, 26, 28
                                                                         Hultö, brukas till Smågö och Björkö        29
                                                                                                                    enligt beskrifningen
       
                                                                         Biörckö                                          30
                                                                         Dito skiärgård                                 32
                                                                         Liuströ, lyder till Windekalf enligt beskrifningen  33
                                                                         Windekalf                                      34
                                                                         Lilla Rätö med deß holmar              37, 40, 41
                                                                         Stegeholms gård                             79
                                                                         Gladhammars kopparbruk              86
                                                                                                    Denne charta är uttagen och lagd
                                                                                                    till Calmare lähns geographiska

                                              
Törneswalla sockn   Gagersrum                                      43
                                                                         Swagerfall                                      45
                                                                         Dito en frälse utjord i Gagersrum     43
                                                                         Gäddeglo med en eng                     46, 47

                                               Hällingeberg sockn   Wddetorp                                      51
                                                                         Jörestad                                         55        JAG HAR TOLKAT DET SOM TORESTAD                                                                                                        Ibidem tvenne utjordar hvaraf den ena är
                                                                                                   frälse och lyder till Rispetorp, den andra krono och bru-
                                                                                                   kas till <...>
                                                                         Rispetorp, se föregående                55

Norremöre häradh  Rijsby sockn            Törnerum                                       59
                                                                         Måsberga trenne ängstegar och 1 utäng 59    

                                               Söderby sockn          Olsry                                              63

Stranda härad        Åhlheems sockn       Åhrhullt                                          67

Sweda häradh       Wemmerby sockn     Brennhult med en äng i Pärstorp      71, 73

Norra Möres         Calmare                   Pärstorp
                                                                         Steensöö                                     }  75
                                                                         Hagebynääs

Handbyrdz häradh Högby sockn             Högby præstegard                           90

                                               Fagerhult sockn        Wälsnääs                                         99
                                               Åby socken               Bootorp                                           102

Aszbolandz härad  Wirserum sockn        Öijeskögla                                        94
                                                                         Falnefall                                           97                                             
1 (Gräntsä) senare tillskrivet i blyerts