Gimo:3a


(Rubrik:) Ola<n>dz härad     

Notarum Explicatio

A   Denne eng kallaß Ingfrömora och
      rådher här ått skillige by vthi
      denne eng om höö på hella engen         14 ½ laß
2    Ett engstycke lyder till Södher-
      skiäffthammar num. 3 är 1 öresland
     
om ham1 2 ½ laß folio2
3    Ett engstycke till norregården3
     j Wreta Num. 3 folio<...> Höö              3 laß
4   Ett engstycke lyder till skattegården
     j nore Skiäfthammar num. 2 follio
     om höö 5 laß är 1 ½ öresland
5    Ett engstycke lyder till Sandby
      j  Höökhuffwdh sochen num. 3 folio
      om höö                                              4 laß
      Till förreskrefne vtjordzeng ähr och något
      skog och mulbet.

1    Brokebool crone torp
B   Vthsädhe j norre giärdet                      7/8 tunna
C   Vthsädhe j södher giärdet                   3/4 tunna
D   Hårdwalßeng om höö                          5 laß
      Till detta torp ähr godh timber och
      kållskog, sampt mulbet.

(Karttext:)

Skog och Vthmark på alla sidor.
Skog och Vthmark på alla sijdor
Scala Ullnarum.1 Fel för höö?
2 Härefter överstruket litt.
3 Härefter överstruket gården.