Gimo:3b


(Rubrik:) Skiäffthammar sochn

Notarum Explicatio

A   En skattevthiordz eng
      kallas Klykßmor är 1 ½ öresland.
      Lyder till södher Skiäfftham-
      mar num. 4 folio1 <...>  om höö 10 laß.
      Till samme vtjord är och temblig
      skog och vtmark.

B    Denne eng kallas Laßmora
      och lyder till bådha frelße
      gårdarne j nore Skiäfftham-
      mar num. 5 och 6 folio2 <...>
      om höö båda ihoppa         3 laß

(Karttext:)

Lunby vthjordz eng proxime
Skog och vthmark på den sidan
Skog och vthmark på den sidan
Botmora giärde på den sidan
Scala Ullnarum
1 Återfinns i Gimo 4b.
2 Återfinns i Gimo 3c.