Gimo:5b


(Rubrik:) Olandz häradh      Höökhuffwudh sochn  

Notarum Explicatio

A   Sandby skattehemman         3.
B   Norre giärdet   vthsädhe                                          24 tunnor
C   Södhergiärdet medh wreten vthsädhe                      25 tunnor
      Vthj norre giärdet ähr lerjordh
      Vthj södhergiärde klapperjordh och sandjordh.
D    Star engen hårdwall om höö                                   52 laß  
E    Wäster engen måßwall om höö                               13 laß
      Giärdeßhöö dett ena åhret                                       48 laß
      Giärdeßhöö dett andra åhret                                    24 laß     
                                            Summa höö alß                137 laß
1    Östre gården skattehemman 1 är     6 2/3 öresland   
      Haffuer j byamåll                                                     20 alna
      Vthsädhe j norre giärdet                                           7 ½ tunna   
      J södhergiärdet och wästerwreten vthsädhe               8 tunnor
      Eng till höö                                                               43 ½ laß
2   Jbidem millangården skattehemman är                       4 2/3 öresland
    
Haffwer j byamåll                                                     14 alnar
     Vtsädhe j norregiärdet                                              5 1/4 tunna
     J södhergiärdet vtsädhe                                            5 ½ tunna
     Eng till höö                                                               29 laß
F   Wäderquaren till wästergården numero 3
3   Jbidem wästregården skatthemman 1 är                   10 öresland
    
Haffwer j byamåll                                                     30 alnar
     Vthsädhe j norre giärdet                                           11 1/4  tunna
     J södhergiärdet och wästerwreten vthsädhe              11 ½ tunna
     Eng till höö                                                               64 ½ laß
     En vtheng och 1 skogzfiäll sammastädes
     belägen på andra sidan om Folckemora,
    
heter jngfrömora om höö   4 laß ähr
     kiöpt j förtijden till wästre gården numero 3 och
     finneß igen folio <...> littera 5.
     Till denne by ähr huarken skog mulebeet
     heller fijskerij.

(Karttext:)

Bålgala giärde proxime
Rådarne giärde proxime
Rådarne giärde proxime
Scala Ullnarum

1 Uppgift saknas.