Gimo:6c


(Rubrik:) Olandz härad     Höökhuffwud sochn       

Notarum Explicatio

A   Bålgårde skattehemman                     3 ½
     Cronehemman                                       1
B   Norre giärdet vthsädhe                          11 tunnor
C   Östre giärdet vtsädhe                           11 tunnor
D   Wästre giärdet vtsädhe                        13 3/4 tunna
E   Råghage giärdet vthsädhe                       7 tunnor
F   Edz giärde vthsädhe                               2 1/4 tunna
     Vthj alla giärden är sandjord
G   Öster engen små star wall
      om höö                                                75 laß
H   Engzhaga om höö                                 24 laß
I    Engz hage engen, skiönwall
      om höö                                                60 laß
     Giärdez höö hu<a>rt åhr                       24 laß
                         Summa höö                     183 laß

1   Noregården skattehemman 1, är 10 öresland
     Vthsädhe dätt ena åhret                            5 tunnor
     Dätt andra åhret vtsädhe                          5 tunnor
     Eng till höö                                             40 ½ laß
    
2   Ibidem östregården skattehemman 1
3   Wästregården cronehemman 1  
4   Södregården skattehemman 1   } Alle deße
     hemman ähro lijka stora, medh
     förese<...>ne1 hemman Numero 1.

5   Ibidem skattehemman ½ är 5 öresland
    
ähr intet bygt på. 1 bonde i
     Sandhby brukar dett.
     Vthsädhe dett eena åhret                         2 ½ tunna
     Dett andra åhret                                    3 tunnor
     Eng till höö                                            21 laß
K   Sölffwergrwffwa, ödhelagd.
      På denne byz egor ähr och
      eett kalkbärg.

      Denne by haffwer sin tarff-
      weskog och mulebet, fijske
      intet.

(Karttext:)

Kiälinge gärde i Wale sochen proxime.
Hanunda eng proxime.
Nuttj eng proxime.
Öde åker
Sandhby giärde proxime.
Sandhby eng proxime.
Scala Ullnarum


1 Fel för föreskrefne?