Gimo:7a


(Rubrik:) Olandz häradh     Skiäffthammar sochn       

Notarum Explicatio

      Lunby vthjord är 2 2/3 öresland
      och brukaß till Elemora j Höök-
      huffwud sochen Folio <...>
A   Vtsädhe på wreten                                       1 3/4 tunna
B   Starwalß eng om höö                                    14 laß
      På förbemelte vthjord hafwer
      för warit bygt på.

(Karttext:)

Norre Skiäfftehammer eng proxime.
Södher Skiäffthammar vth eng proxime.
Scala Ullnarum