Gimo:7b


(Rubrik:) Olandz häradh     Höökhuffwud sochn       

Notarum Explicatio

A   Hanundha skattehemman    3
B   Östergärdet och södhergärdet vtsädhe                                 22 tunnor
C   Norregärdet medh 1 wreet vtsädhe                                      20 tunnor
      I föreskrefne gärden är [ähr] och leerjord.
D   Wiekällöten skiönwalß eng om höö                                    42 laß
E   Österengen skiönwall om höö                                               130 laß
F   Jordslätt engen hårdwall om höö                                            18 laß
G   Hagarne skionwall1 om höö                                                   38 laß
H   Wäster engen om hårdwall om höö                                        32 laß
I    Bredlöött höö                                                                        18 laß
     Giärdeß höö                                                                           42 laß
                                                             Summa höö                   320 laß

1   Norregården skattehemman 1 är 8 öresland
    
Vthsädhe det ena åhret                                                            7 tunnor
     Det andra åhret vthsädhe                                                         6 tunnor
     Eng till höö                                                                              102 ½ laß

2   Ibidem millangården skattehemman 1 är 6 öresland
    
Vthsädhe dätt eena åhret                                                        5 ½ tunn
     Det andra åhret vthsädhe                                                        5 tunnor        
     Eng till höö                                                                             76 3/4 laß 

3    Ibidem södhergården är 11 öresland                                    
     
Vthsädhe det ena åhret                                                           10 tunnor
      Det andra åhr vtsädhe                                                             9 tunnor
      Eng till höö                                                                             140 3/4 laß     

K    Denne eng ähr ödhe kommer numero 2 och 3 till och
       drager höö                                                                            7 laß   
L    Koo haga till hella byn

      Till denne by ähr huarken skog heller fijskerij.

(Karttext:)   

Ytter stuli eng proxime
Anne giärde proxime
Ytter stuti een2 proxime
Killinge ägor proxime
Runsten
Scala Ullnarum
Bålgårda eng proxime

                   

1 D.v.s skiönwall.
2 Fel för eng?