Gimo:8a


(Rubrik:)     Höökhuffwud sochn       

Notarum Explicatio

A   Elmora cronhemman  ½
B   Norregiärdet och södhergiärdet
      Vtsädhe bådha i hop                                   5 tunnor
C   Millangiärdet vtsädhe                                  5 tunnor
     Öhrjordh och sandjordh i bådha gierden
D   Stutengen starr och gyttie boten
E   Södher engen om höö bådha i hop               40 laß
     Giärdeß höö hwart åhr                                 10 laß
F   Kalf haga 1
2   Miölquar<n> står på Bottmora
     egor.
     Till dätta hemman ähr skogh
     och mulbet, fijske intett.
H   Ett litett tårp vtsädhe                                    3/8 tunna

     Till dätta hemmanet brukaß och 1
     skatte vteng och wret kallas
     Lundby är 2 2/3 öresland belägen j
     Skiäffthammarz sochn, huilkens
     quantitet och qua<li>tit fins wijdare
     igen folio <...>

(Karttext:)

På denne sijdan kommer detta hemmanet vth till skogz alt in till Rådårne skog möter
Tallskog
Nor Skiäffthammar engh proxime
Bummora eng proxime
Bottmora eng proxime
Scala Ullnarum