Gimo:8b


(Rubrik:)     Olandz häradh                Höökhuffwud sochn       

Notarum Explicatio

A    Rådarne skattehemman 2 cronehemman 3 1/4
       Ibidem 1 åkerfiäll kommer
       Höökhwffwd prästegård till.
B    Norregiärdet vtsädhe                                 15 5/8 tunna
C    Lillegiärdet vtsädhe                                    3 ½ tunna  
D   Wäster giärdet vtsädhe                               10 tunnor
E    Södergiärdett vthsädhe                               27 tunnor  
      Medh en wret som såeß samma åhr.
      Vthj alla giärden är mäst sand och
      elack jord.
F    Löttar eng hårdwall om höö                        39 laß
G    Lill engen stareng om höö                           25 laß
H    Wäster engen måßwall höö                         22 laß
      Giärdes höö till hella byn                              39 laß
I     Grodha om höö                                           13 laß
                               Summa höö alß                  138 laß

1   Löth skattehemman 1 är 10 öresland
    
Vtsädhe dätt ena åhret                                  9 tunnor
     Det andra åhret och vtsädhe                          9 tunnor
     Eng till höö                                                   40 ½ laß

2   Ibidem chronehemman 1 är 5 öresland
    
Vthsädhe det ena åhret                                 4 ½ tunna
     Dät andra åhret                                            4 tunnor
     Eng till höö                                                   20 ½ laß

3   Ibidem chronehemman
4   Ibidem skattehemman   } Hwart är 5 öresland
5   Södregården crono
     Vtsädhe licka med numero 2 och eng
     lika med numero 2 hwardera.
6   Klåckargården brukar cronehemman 1/4 är  2 ½ öresland
    
Vthsädhe dät ena åhret                                 2 ½ tunna
     Dät andra åhret                                             2 tunnor
     Eng till höö                                                   15 ½ laß

K   En wret till Numero 2 om                             ½ tunna
L    Denne åker kommer Höökhwffwd
      prästegardh till vtsäde                                  1 tunna

      Till denne by är 1 squaltequaren
      såsom och en såge quaren går
      intett offta.
      Till denne by ähr godh timber
      näffwer och baste skog, fijske-
      rij intett.

(Karttext:)

Sandby eng proxime
Sandby giärde proxime
Prästegården
Höökhuffwdh kyrkija
Landzwägen ått Öhregrundh
Scala Ullnarum