HLa:9


(Rubrik:) Charta öfver Kjörlinge uti Upsala län, Rasbo häradh och Rasbokil socken, författad
1641 af landtmätaren Mårten Christersson, afritad i Kungliga Generallandtmätericontoret
1810 af N.G. Werning

L.  Kjörlinge är 1 skattehemman             8 öresland
M. Utsäde det ena året i vestra gärdet    10 tunnland
N.  I östra gärdet till samma år                9 tunnland
O. Utsäde det andra året                        16 tunnland
P.  Hö af Byängen                                  5 lass
Q. Hö af Skogsängen                             20 lass
R. Och är till denna gården en
    såg och mjölqvarn som går
    höst och vår.
    Till denna gård är skog till ved
    och gärdsle, mulbete till nödtorften


    At denna charta, som kostar två ???
    36 ??? banco, är enlig med det i kongliga landt-
    mäteri contoret befintelige original
    betygar Stockholm den 3 februari 1810

                P.A. Fineld
                öfver inspector

(Karttext:)

Klyfvinge ägor
Klyfvinge emot
Mo jord
Ler mylla
Mojord
Lermylla
Mojord
Alnar