HLa:2


Eekeby godsens af<frith>ningar1  1644

Geometrich calculation
på frälsehemanet Folkesta
i Dingtuna socken med hans
högvärdigheet ??? Bystor??
doctor Carlsson tillhörig
och för den skull honom
denna carta af???
den 12 Maij ??? ???
1 Ordet delvis oläsligt p.g.a. skada i papperet