HLa:5


Thenne äre råå emellan Södrebodhe sockn
och Biuråker sockn såsom satt? Furåsten ne-
dan Långsbodha. Och leedher så tädan och til stee-
nen i Biucksholmen och så tädan och til Broon-
tirpebeck och tädan och til Digranääs och täd<an>
i Hedabeck och så tädan och up i Hedavals tår<p>
och så tädan och til Älftnis haar  och så tädan o<ch>
i Digramyre holm och tädan och til Hieffra holm
Och ther komma trij råå tilsamman ??? skiln Lius-
dala sockn och Södra bodha socn och Biuråker
sockn och så aff Hieffra holm och til Skrächla-
hella och så tädhan och i Biörnanås och så tä-
dan in i Spillernääs i Wrysiö siö och så tädan
och til Hanakulla och skyl  åt Södra Boda sok<n>
och Liussdaal sockn.