I1:004

    Geometriske Chartor
    och Beskrifningar
          vthöfwer
Dhe Godz och hemman
       j Blekingen
som hans höggreflige Excellentz Konglige
Rådet, Ammiral Generalen och General Gouverneuren högwäll-
borne Grefwen Herr Hans Wachtmeister hafwer bekom-
mit af hans Konglig Mayestät och Cronan vthi Bythe;
Jämbwähl och dhe, hwillka till hans Konglig Mayestätt
Jgen af hans höggreflige Excellentz till Wederlagh
J vnderdånigheet vpdragne ähro; Till
alla sina egor, willkohr och lä-
genheeter aftagne och
    Beskrefne

Anno 1688 och 1689
            aff
    Petter Gedda