I1:007

(Kartakt i flera delar:
I1:007 Text Almöö
I1:008 Kartbild som delvis är dold av en invikt flik
I1:009 Hela kartbilden
)

       
              Notarum Explicatio                     
Notae                                                                                                  Åker      Eng
                                                                                                           tunland  Lass
    Almöö består af 4 hemman, hwar till finnes
A. Åker af sandblandat öhrjordh tämblig mager
B. Engen är mest af skarp hårdwall och något sälltäng iblandh.
    Dhess vthmark är belägen söder på öön bestående mäst af
    enemark några gambla ekar iblandh, och på södre udden
    skärfwige enebackar, så att dhe lykwähl kunna här af hafwa
    knapp gierdslefång och wedbrandh. Muhlbete hafwa dhe
    en deel på öhn och en deel på dess tillydande hollmar.
    Hafwa och tämblig gott fiske. Flera lägenheeter fin-
    nas intet.

        Grannarna
1. Per Ollsson och Swen Larsson Cronohemman
                                                     förbytt till frellsse 3/8
    Hafwer vthsäde och eng in alles till                                             4 5/8        3 ½
2. Måns Nillsson och Olof Hansson dito hemman    3/8                  4 5/8        3 ½
3. Lars Ollsson dito hemman                                     3/8                  4 5/8        3 ½
4. Gise Persson och Olof Ollsson dito hemman         ½
    har inga förmåner vthan en lyten lycka vthmedh
    ladan till 1/4 tunlandh                                                                   4 7/8        3 ½
                                                                    Summa    1 5/8             18 6/8      14