I1:009

(Kartakt i flera delar:
I1:007 Text Almöö
I1:008 Kartbild som delvis är dold av en invikt flik
I1:009 Hela kartbilden
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta af Allmöö j Förkärla Sochn och
Medelsta Häradh

(Text på kartbilden:)
Wanbåsa egor på denne sydan
Hiorte-Hammar
Beisaholmen
Hammar holmen
Nabben
Ek- och lindebackar
Ekebacke
Eke-backe
Sandwyken
Warnäs nabb
Brendemo
Allmöö by
Warholmen
Eneskog några gambla ekar iblandh
Jordöö gräntzar
Släthammar draget
Hassellöö Fierdh
Samwyken
Samwyks holmarna
Smått ene
Ene-hollmen
Wästerholmen
Lille holmen
Enebackar
Tryckellskär
Allmöö udde

Scala ulnarum