I1:011

(Kartakt i två delar
I1:011 Kartbild Wagnöö
I1:012 Text
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta vthaf Wagnöö vthi Listerby Sochn
och Medellsta Häradh

(Text på kartbilden:)
Jordöön
Jordöö Sundh
(Text till vänstra ön:)
Ene- och små biörkskogh
Sledöön
Södre kullen

Wagnöö Sundh
Lille holmen

(Ön till höger:)
kallfhage
Ekebacke
Ekebacke
Wagnöön
Enebackar
 
Scala ulnarum