I1:012

(Kartakt i två delar
I1:011 Kartbild Wagnöö
I1:012 Text
)

3.

            Notarum Explicatio
Notae                                                                                      Åker        Eng
                                                                                               Tunland  lass
    Wagnöö Ett hemman hafwer
A. Åker af en deel leerblandat jordh dhet öfrige är
    grundh öhrjordh.
B. Engh af hårdwall och sällting neder vth medh siön
    Dhess vthmark som dhe hafwa på Öhn är lyten och af
    skarpa enebackar, Men rätta vthmarken hafwa dhe på
    Sledöö som dem allena tillhörer, hwar på finnes skog
    och muhlbete till nödtorfften. Kallfskär och halfwa Liung-
    skär bruka dhe till kalfwebethe.
    Ähr och så tämblig gott fiske.

        Åboen
    Nills Hindrichsson Cronohemman som
    nu är förbytt till frellsse                     ½  
    hafwer vthsäde och engh till                                               4 ½        5 

(Text på liten kartbild nedtill:)
stenig
steen-backe
stenig engwall